Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Jolanta Hojda

jolanta_hojdaAbsolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: interwencje psychoterapeutyczne w praktyce i psychologiczne oddziaływania grupowe.
Odbyła staż zawodowy w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, staż w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Studium Pomocy Psychologicznej), staż kliniczny w ośrodku Psychoterapii „Ogród”, a także szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA oraz trening intrapsychiczny dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Iwona Kołodziejczyk

iwonakolodziejczykPsycholog.
Psychoterapeuta.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne.

Anna Gromińska

anna gromiskaUkończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalność resocjalizacja WSP w Bydgoszczy, studia podyplomowe z zakresu socjoterapii Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe z zakresu psychoterapii Profesjonalna Szkoła Psychoterapii oraz dwuletni kurs trenerski (AkademiaTerapii i Edukacji Psychologicznej Fundacji Synapsis Warszawa). Posiadam rekomendacje trenerskie I i II° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat psychoterapeuty integracyjnego (Instytut Psychologii Zdrowia PTP).

Dorota Brewińska

dorota blewinskaPsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia  w zakresie społecznej psychologii klinicznej oraz uzyskała dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.
Prowadzi psychoterapie indywidualne i grupowe w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami  cierpiącymi na  zaburzenia nastroju, lękowe, osobowościowe. Ważne miejsce  w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Jola Siechowicz

jolanta siechowiczPsycholog i certyfikowany psychoterapeuta. 
Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalsze kształcenie w zakresie psychologii i psychoterapii odbywała w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Richmond upon Thames College oraz CityLit w Londynie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Honorata Skrętowska

honorata_skretowskaAbsolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS, certyfikowany psychoterapeuta. Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia. 
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w podejściu integracyjnym. W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

Beata Chmielewska

beata chmielewskaPsycholog, zastępca dyrektora IPZ, prowadzi gabinet pomocy psychologicznej „Puenta”.
Moja droga zawodowa biegła po przez kontakt z osobami uzależnionymi, pracę z młodzieżą, dziećmi i rodzinami. Byłam psychologiem, wychowawcą, dyrektorem szkoły podstawowej, nauczycielem akademickim, przez wiele lat pracowałam w firmie informatycznej (odpowiedzialność za marketing, HR, Nowe Media i Technologie - tworzenie społeczności internetowych) prowadząc duże projekty i zajmując się sprawami komunikacji i sytuacji kryzysowych. W życiu zawodowym zatoczyłam koło wracając do zawodu psychologa, świata wartości i koncentracji na jednym człowieku – to taka puenta w moim życiu.

Anna Czerniejewska

anna czerniejewskaZ wykształcenia jestem pedagogiem i psychologiem, choć ten pierwszy zawód coraz rzadziej wykonuję w życiu. Zresztą to nie jest jedyny mój zawód, którego już nie wykonuję lub wykonuję w niewielkim stopniu. Swoją drogę zawodową zaczęłam chodząc dość krętymi ścieżkami i nie mogąc się do końca zdecydować co chcę robić. Zaczęłam od pracy w Urzędzie Miejskim, w Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, by przejść przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Leczenia Uzależnień, Dzienny Ośrodek Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, Zakład Karny (alkoholicy i narkomani), Poradnię Odwykową, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zawsze to jednak była praca w kontakcie z drugim człowiekiem. Pracowałam jako pracownik socjalny, terapeuta (w tym uzależnień), socjoterapeuta, wykładowca, trener.

Teraz jestem trenerem III stopnia (superwizor) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i psychoterapeutą.

Swoją drogę szkoleniową zaczęłam w Instytucie Psychologii Zdrowia i (wówczas jeszcze Trzeźwości), potem ją na trochę opuściłam i dzięki Wandzie Trabert (Sztander) wróciłam, ale już w innej roli. Uczyłam się psychoterapii zorientowanej na proces A. Mindella, potem trochę w Polskim Instytucie Ericksonowskim, Ośrodku Terapii Krótkoterminowej. Ukończyłam też 4-letnią szkołę psychoterapii humanistycznej w Ośrodku „INTRA” . Praktykuję od kilkunastu lat. Obecnie pracuję już tylko z osobami dorosłymi i z parami.

end faq


Współpracownicy: Zofia Sobolewska-Mellibruda, Anna Dodziuk, Wiesław Sokoluk
Opieka merytoryczna: prof. Jerzy Mellibruda
Koordynator Studium: Beata Chmielewska

logo-z-napisem-białe