Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Struktura organizacyjna Instytutu

 

 

INSTYTUTEM PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP KIERUJE ZARZĄD W SKŁADZIE

JERZY MELLIBRUDA

Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii.

RENATA DURDA

Kieruje Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

ZOFIA SOBOLEWSKA - MELLIBRUDA

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii, kieruje NZOZ Ośrodkiem Psychoterapii OGRÓD oraz Studium Terapii Uzależnienia, superwizor i nauczyciel psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Zastępca dyrektora IPZ.

logo-z-napisem-białe