Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

nekrolog Jerzy Mellibruda

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w pogrzebie prof. Jerzego Mellibrudy, wpisały się do księgi kondolencyjnej IPZ lub w inny sposób okazały pamięć o Nim. Msza za Jurka odbędzie się 5 października o godz. 18 w kościele Św. Jozefata w Warszawie, ul. Powązkowska 90.

Zofia Sobolewska-Mellibruda

 Informacja dla absolwentów II Modułu NARKO

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej KBPN w sekcji Aktualności (www.kbpn.gov.pl/portal?id=10310184) pojawiło się ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora terapii uzależnień/specjalisty psychoterapii uzależnień od narkotyków - sesja JESIEŃ 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju
Instytut Psychologii Zdrowia w piątki pracuje do godziny 13.00.

Jurek
prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda


Psycholog kliniczny ze specjalizacją II stopnia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii. Zajmował się integracją metod i koncepcji psychoterapii, opracowaniem modelu psychoterapii zaburzeń nerwicowych, psychologią krzywdy osobistej i wybaczania, psychologią przemocy w rodzinie, opracowaniem koncepcji doświadczenia traumatycznego jako przeżycia krzywdy osobistej, koncepcji psychologicznych mechanizmów i terapii uzależnienia, teorii destrukcyjnych schematów osobistych, koncepcji integracyjnego modelu psychoterapii, koncepcji analizy traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie.

Wykształcenie:
Studiował psychologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 1964-69; dr - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 1972;
dr hab. - Polska Akademia Nauk, Instytut Psychologii 2000.
Wykładowca psychologii na Uniwersytecie Warszawskim,
2000-2013 r. prof. Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Doświadczenia szkoleniowe:
Psychoterapia treningowa w Instytucie Terapii Gestalt w Los Angeles; trening w analizie transakcyjnej i staż kliniczny oraz Summer School-University of California LA; treningi w psychosyntezie, body-work i Gestalt w Ośrodku ESALEN, USA; staż kliniczny w ośrodku HAZELDEN w Minnesocie, USA; staż kliniczny w General Mass. Hospital, Boston; superwizja psychoterapeutyczna u Perry Londona w Harvard Medical School, USA; Summer School of Alcohol Studies - Rutgers University; staż kliniczny w ośrodku terapeutycznym Caron Foundation w Harrisburgu, USA.

Więcej...

Zapraszamy do udziału w XIV edycji
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ (SPPiIK I stopień)
Nabór do szkolenia trwa, mimo że odbył się już trening terapeutyczny. Zapraszamy do udziału od kolejnej sesji - 3 października 2020

SPPiK I ma na celu zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami. Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowo–wychowawczych i kuratoryjnych, organizacji pozarządowych, studenci pedagogiki, psychologii i socjologii.

Absolwenci otrzymują dyplom oraz zaświadczenie Kuratorium Oświaty.

SPPiK I to 6 sesji 4-dniowych i jedna sesja 3-dniowa (czwartek godz. 11.00 do niedzieli godz. 14.00).
270 godzin szkolenia obejmuje: 2 treningi (interpersonalny i intrapersonalny) oraz warsztaty rozwijające umiejętności budowania kontaktu z klientem oraz podejmowania oddziaływań w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

Więcej...

Zapraszamy absolwentów SPPiK I
do udziału w VI edycji
STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ II stopień
Nabór na szkolenie trwa – I sesja 25 września 2020

Szkolenie ma na celu pogłębianie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej. Ukończenie szkolenia oznacza uzyskanie certyfikatu specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej.

SPPiK II to 6 sesji 3-dniowych od 15.00 w piątek do ok. 16.00 w niedzielę.

Terminy zjazdów SPPiIK II
(od 15.00 w piątek do ok. 16.00 w niedzielę)

I sesja - 25–27 września 2020
II sesja - 9-11 października 2020
III sesja - 20-22 listopada 2020
IV sesja - 11-13 grudnia 2020
V sesja - 15-17 stycznia 2021
VI sesja – 12-14 lutego 2021

Więcej...

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


miedzy terapeuta

Między terapeutą a klientem. Nowa relacja

Co sprawia, że terapia działa? Autor bada historię relacji terapeutycznej z klientem, począwszy od Freuda aż po czasy współczesne, dowodząc, że antagonizm między zwolennikami orientacji humanistycznej a psychoanalitykami stał się czynnikiem ograniczającym skuteczność terapii…

Ta prosto, z nastawieniem na praktykę, napisana książka ujawnia, jak „działa” psychoterapia, pokazuje istotę relacji terapeutycznej ze wszystkimi jej zawiłościami i korzyściami. Świadomość subtelności cechujących relację z klientem i rozwoju zachodzących w niej zmian umożliwia terapeucie pracę na relacji, co zwiększa skuteczność psychoterapii…

Więcej…

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116123

Zapraszamy do współpracy z Kryzysowym Telefonem 116123, czyli Poradnią Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.116123.edu.pl).

Więcej na stronie Poradni

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

801886880

 

Więcej...
Niebieska Akademia

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na jesienną edycję szkoleń Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie, przygotowujących do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

Instytut Psychologii Zdrowia PTP ogłasza nabór na jesienną edycję szkoleń przygotowujących do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)

I zjazd: 8-11 września 2020 r.
II zjazd: 6-9 października 2020 r.
III zjazd: 17-20 listopada 2020 r.

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany - 160 godzin)

I zjazd: 26-29 października 2020 r.
II zjazd: 23-26 listopada 2020 r.
III zjazd: 19-22 stycznia 2021 r.
IV zjazd: 8-11 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz ankieta kwalifikacyjna dostępne są na stronie Niebieskiej Linii.

Czasopismo Niebieska Linia

nl okladka5 88 2013

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone przemocy interpersonalnej

Bieżący numer już w sprzedaży

Więcej...

logo-z-napisem-białe