Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Iwona Kołodziejczyk

mgr Iwona Kołodziejczyk

iwonakolodziejczykpsycholog

psychoterapeuta

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im, Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne, w tym:

 

  • Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ PTP
  • Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IPZ PTP
  • Studium Psychoterapii Integratywnej, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
  • Psychoterapia krótkoterminowa – podejście integrujące,  Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
  • Diagnoza w klasyfikacji DSM-IV-TR, przy Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej
  • Terapia małżeństw i par, Polski Instytut Ericksonowski
  • Psychoterapia krótkoterminowa Polski Instytut Ericksonowski

 

Od kilkunastu lat nieustająco praktykuje, pracując terapeutycznie z pacjentami doświadczającymi problemów z obszaru uzależnienia, współuzależnienia, dda, a także depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości.

Stały współpracownik Instytutu Psychologii Zdrowia, wykładowca Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ PTP w Warszawie.

Autor i realizator szkoleń przygotowujących do certyfikatu instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

Autor i realizator szkoleń z zakresu strategii terapii pogłębionej pacjentów uzależnionych.

Autor i realizator licznych programów terapeutycznych oraz profilaktycznych (dla pacjentów uzależnionych, wspóluzależnionych, dda, ofiar przemocy domowej, młodzieży znajdującej się w grupie ryzyka).

Autor cyklu artykułów z  zakresu uzależnień oraz przemocy, publikowanych m.in. na portalach www.psychotekst.com  oraz  www.kampaniaprzemoc.pl

logo-z-napisem-białe