Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zapisy kandydatów i rozmowy kwalifikacyjne od kwietnia 2016 roku
INSTYTUT PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP
INTEGRACYJNY PROGRAM SZKOLENIA PSYCHOTERAPEUTÓW
PROFESJONALNA
SZKOŁA PSYCHOTERAPII

4 letnie studia podyplomowe z zakresu profesjonalnej psychoterapii - 960 godzin zajęć.

Program szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej oraz uwzględnia tzw. minima programowe projektu ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Możliwość dodatkowego stażu klinicznego z superwizją od 360 do 600 godzin.
Uczymy praktycznej integracji koncepcji i metod specyficznych dla różnych podejść, umiejętności doboru strategii i procedur terapeutycznych do indywidualności pacjenta.

Dyrektorem Szkoły jest prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda

Najważniejsze elementy programu - warsztatów i seminariów:
A. PSYCHOLOGICZNE I MEDYCZNE ROZUMIENIE CZŁOWIEKA
B. DIAGNOZA, ROZUMIENIE I PLANOWANIE STRATEGII PSYCHOTERAPII
C. EMPATYCZNA KOMUNIKACJA I RELACJA TERAPEUTYCZNA
D. GŁÓWNE SYSTEMY PSYCHOTERAPII I POSZUKIWANIE INTEGRACJI
E. METODY I STRATEGIE PSYCHOTERAPEUTYCZNE
F. WARSZTAT PRACY WYBITNYCH PSYCHOTERAPEUTÓW
G. TRENING OSOBISTY I ETYCZNE ASPEKTY PSYCHOTERAPII
H. SUPERWIZJA KLINICZNA

Więcej...

Nowości w Obserwatorium psychologicznym

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy
z Fundacją ETOH zaprasza na konferencję pt.
„Doskonalenie pomagania osobom z problemami uzależnień”
która odbędzie się w dniach 10 - 11 czerwca 2016r. w Warszawie w siedzibie Fundacji.

Zapraszamy osoby dyżurujące w punktach informacyjno-konsultacyjnych, konsultantów telefonów zaufania, oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką, w tym: psychologów, pedagogów, mediatorów, kuratorów, itd.

Więcej...

PROGRAM ZMIANY OSOBISTEJ
Fundacja ETOH ogłasza nabór do Programu Zmiany Osobistej, który startuje już 26 czerwca. W związku z finansowaniem przez Urząd m.st. Warszawy przygotowaliśmy bezpłatny program dla mieszkańców Warszawy. Zajęcia są prowadzone w formie wsparcia grupowego oraz wykładów (255 godzin - V zjazdów). Uwaga: liczba miejsc jest bardzo ograniczona.

BEZPŁATNY PROGRAM ZMIANY OSOBISTEJ to zaawansowany program wsparcia grupowego, o cechach terapeutyczno-rozwojowych.

Więcej...
Szkolenie w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych

Ogłaszamy nabór do szkolenia w zakresie psychoterapii uzależnień behawioralnych, które odbędzie się od 7 lipca 2016 r. godz. 10:00 do 10 lipca 2016r. godz. 19:00 w Ośrodku Fundacji ETOH, Warszawa, ul. Mszczonowska 6.
Udział w szkoleniu, zakwaterowanie i wyżywienie jest bezpłatne, ponieważ program finansowany jest przez Krajowe Biuro ds. Narkomanii.
Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. Warszawa 2015

Prosimy o nadsyłanie wypełnionej ankiety na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Ogłaszamy nabór do szkolenia w Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia edycja 2016/2017 od V sesji - zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2016

STUiW istnieje od 1993 roku. Stale rozwijamy i ulepszamy treść oraz formy zajęć szkolenia w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

Już ponad 2300 absolwentów ukończyło nasze szkolenie dla terapeutów przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień zawierającą 650 godzin zajęć szkolenia. W nowej edycji oprócz czasu dwóch pierwszych sesji, w których odbywają się treningi inter i intrapersonalny, większość sesji odbywać się będzie od czwartku do niedzieli. Plan szkolenia jest tak ułożony, żeby obejmować jak najmniej dni roboczych. Ilość godzin dydaktycznych pozostaje bez zmian.
Całe szkolenie zawiera 14 sesji.

Koszt szkolenia od V do XIV sesji wynosi 5060 zł (są to koszty dydaktyczne).

Więcej...

Ogłoszenie dotyczące Egzaminu Certyfikującego w zakresie instruktora/specjalisty terapii uzależnienia od narkotyków - sesja WIOSNA 2016

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozdz. 4, art. 27 (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. nr 132, poz. 931) ogłasza nabór na egzamin certyfikujący w ramach programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie instruktora i specjalisty terapii uzależnień.

Część pisemna egzaminu certyfikującego odbędzie się dnia 19 marca 2016 roku (sobota) w Warszawie (miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie).

Część ustna egzaminu certyfikującego odbędzie się w dniach 11-12 czerwca 2016 roku (sobota, niedziela) lub tylko 11 czerwca (sobota) – w zależności od liczby zdających (miejsce i godzina zostaną podane w późniejszym terminie).

Więcej...

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH I GRUP ROBOCZYCH
Rozpoczynamy nabór do jesiennej edycji
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
I sesja od 18 października 2016 roku

Szkolenie jest kierowane do pracowników: oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, policji, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych instytucji biorących udział w procedurze "Niebieskiej Karty".
Zapraszamy również tych, którzy chcieliby sprawdzić czy przeciwdziałanie przemocy w rodzinie mogłoby być ich drogą zawodową. Szkolenie prowadzą specjaliści z wieloletnią praktyką w tym obszarze w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Szkolenie pozwala też rozpocząć proces w którym możliwe jest uzyskanie certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Terminy Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
I sesja 18-21 października 2016
II sesja 22-25 listopada 2016
III sesja 13-16 grudnia 2016

Więcej informacji o szkoleniu pod linkiem http://www.niebieskalinia.pl/component/content/article/161-niebieska-linia/szkolenia/ogloszenia/5073.

STUDIUM PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ I TRENINGU PSYCHOLOGICZNEGO

Szkolenie obejmuje 130 godzin zajęć warsztatowych i seminaryjnych, realizowanych w trakcie 5 spotkań. Jest ukierunkowane praktycznie - tworzy okazje do ćwiczenia różnych form pracy z grupą, do rozwijania specyficznych umiejętności, do diagnozowania sytuacji i procesów grupowych.
W szczególności przedmiotem szkolenia będą interwencje i techniki pracy grupowej związane z:

· Zastosowaniem eksploracji, dramatyzacji i psychodramy
· Trenowaniem umiejętności interpersonalnych
· Prowadzeniem rozmowy grupowej na ważne tematy osobiste
· Inicjowaniem i organizowaniem pracy w małych zespołach
· Eksplorowaniem osobistych doświadczeń i refleksji uczestników
· Prowadzeniem pracy indywidualnej na tle grupy
· Rozpoznawaniem i analizowaniem relacji w grupie

Każdy uczestnik otrzyma skrypt zawierający wiedzę dotyczącą pracy z grupami oraz będzie miał kilka okazji do samodzielnego prowadzenia tematycznych zajęć warsztatowych i uzyskiwania informacji zwrotnych oraz superwizyjnych konsultacji. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Opieka merytoryczna - prof.n. dr hab. Jerzy Mellibruda.

Początek szkolenia - wrzesień 2016.

Więcej...

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116123

Zapraszamy do współpracy z Kryzysowym Telefonem 116123, czyli Poradnią Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.116123.edu.pl).

Więcej na stronie Poradni

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

801886880

 

Więcej...
Niebieska Akademia

Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Pogotowie Niebieska Linia IPZ rozpoczęły rekrutację na wiosenne edycje szkoleń (2016) przygotowujących do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (kurs podstawowy - 120 godzin)
I sesja: 9 - 12 lutego 2016
II sesja: 8 - 11 marca 2016
III sesja: 12 - 15 kwietnia 2016

2. Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie (kurs zaawansowany - 160 godzin)
I sesja: 12 - 15 stycznia 2016
II sesja: 9 - 12 lutego 2016
III sesja: 15 - 18 marca 2016
IV sesja: 12 - 15 kwietnia 2016

Więcej informacji na stronie Niebieskiej Linii.

Czasopismo Niebieska Linia

nl okladka5 88 2013

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone przemocy interpersonalnej

Bieżący numer już w sprzedaży

Więcej...

logo-z-napisem-białe

ml>