Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

sens miloscisens milosci„KSIĄŻKA POD CHOINKĘ”
Dla Klientów naszej księgarni przygotowaliśmy świąteczny rabat
na najpopularniejsze tytuły Wydawnictwa Zielone Drzewo

Ogłaszamy nabór do nowej edycji na rok 2016/2017
STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

STUiW istnieje od 1993 roku. Stale rozwijamy i ulepszamy treść oraz formy zajęć szkolenia w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

Już ponad 2300 absolwentów ukończyło nasze szkolenie dla terapeutów przygotowujące do pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin. STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień zawierającą 650 godzin zajęć szkolenia. W nowej edycji oprócz czasu dwóch pierwszych sesji, w których odbywają się treningi inter i intrapersonalny, większość sesji odbywać się będzie od czwartku do niedzieli. Plan szkolenia jest tak ułożony, żeby obejmować jak najmniej dni roboczych. Ilość godzin dydaktycznych pozostaje bez zmian.
Całe szkolenie zawiera 14 sesji.

Pierwsze dwie sesje to trening interpersonalny i intrapersonalny, każdy po 50 godzin dydaktycznych od środy do niedzieli. Treningi wymagają pracy z własnymi doświadczeniami oraz zaangażowania osobistego w przebieg procesu grupowego, dlatego obowiązkowy jest w tym czasie stały pobyt w miejscu, w którym odbywa się szkolenie, tj. w Fundacji ETOH. Koszt zakwaterowania i wyżywienia w czasie treningów ustala Fundacja.

Koszt szkolenia od I do XIV sesji wynosi 7160 zł (są to koszty dydaktyczne).

Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji.

Koszt szkolenia od V do XIV sesji wynosi 5060 zł (są to koszty dydaktyczne).

Więcej...

I Stopień Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej

Zapraszamy do udziału w IX edycji szkolenia, która rozpocznie się w lutym 2016

Szkolenie ma na celu zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.

Terminy zajęć (czwartek-niedziela)
1 sesja - 11-14.02.2016
2 sesja - 10-13.03.2016
3 sesja - 14-17.04.2016
4 sesja - 12-15.05.2016
5 sesja - 9-12.06.2016
6 sesja - 30.06-03.07.2016
7 sesja - 29-31.07.2016 (ta jest 3-dniowa) - piątek-niedziela

Więcej...

II Stopień Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej

Zapraszamy do udziału w III edycji szkolenia, która odbędzie się od marca 2016r.

Szkolenie ma na celu rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.

Terminy zjazdów SPPiIK (II stopień)
(piątek od 14.00 - niedziela do 16.00)
1 sesja - 18-20.03.2016
2 sesja - 22-24.04.2016
3 sesja - 20-22.05.2016
4 sesja - 17-19.06.2016
5 sesja - 12-14.08.2016
6 sesja - 16-18.09.2016

Więcej...

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych  zaprasza do wzięcia udziału w konferencji DDA:
"RANY I BLIZNY PSYCHICZNE. PSYCHOTERAPIA STANÓW DEPRESYJNYCH I ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH"
która odbędzie się w dniach 6 - 8 grudnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie fundacji.

Zapraszamy psychoterapeutów pracujących z pacjentami z depresją i innymi zaburzeniami oraz wszystkie osoby zainteresowane tą problematyką na konferencję DDA. Przedstawiamy psychologiczne rozumienie depresji i problemów emocjonalnych mających swoje źródło w traumatycznych doświadczeniach i relacjach w dzieciństwie oraz strategie pracy terapeutycznej w tym zakresie.

Więcej...

STUDIUM PSYCHOLOGICZNEJ PRACY Z GRUPAMI

Szkolenie obejmuje 180 godzin zajęć warsztatowych i seminaryjnych, realizowanych w trakcie 7 spotkań. Jest ukierunkowane praktycznie - tworzy okazje do ćwiczenia różnych form pracy z grupą, do rozwijania specyficznych umiejętności, do diagnozowania sytuacji i procesów grupowych.
W szczególności przedmiotem szkolenia będą interwencje i techniki pracy grupowej związane z:

· Zastosowaniem eksploracji, dramatyzacji i psychodramy
· Trenowaniem umiejętności interpersonalnych
· Prowadzeniem rozmowy grupowej na ważne tematy osobiste
· Inicjowaniem i organizowaniem pracy w małych zespołach
· Eksplorowaniem osobistych doświadczeń i refleksji uczestników
· Prowadzeniem pracy indywidualnej na tle grupy
· Rozpoznawaniem i analizowaniem relacji w grupie

Każdy uczestnik otrzyma skrypt zawierający wiedzę dotyczącą pracy z grupami oraz będzie miał kilka okazji do samodzielnego prowadzenia tematycznych zajęć warsztatowych i uzyskiwania informacji zwrotnych oraz superwizyjnych konsultacji. Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Opieka merytoryczna - prof.n. dr hab. Jerzy Mellibruda.

Początek szkolenia - marzec 2016.

Więcej...

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(kurs podstawowy) – 120 godzin dydaktycznych
(3 sesje po 4 dni w miesiącu) – OD NAJBLIŻSZEJ EDYCJI PO ZMIANACH PROGRAMOWYCH!

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim członków zespołów interdyscyplinarnych d.s. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych.

Udział w szkoleniu pozwoli:
· uzyskać wiedzę na temat rozpoznawania przypadków przemocy w rodzinie,
· zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w zespole interdyscyplinarnym i grupach roboczych,
· zdobyć i pogłębić wiedzę na temat prawnych i proceduralnych rozwiązań dotyczących przypadków przemocy w rodzinie,
· zdobyć umiejętności potrzebne w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i osobą stosującą przemoc,
· zdobyć umiejętności potrzebne do budowania i modyfikowania planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy w rodzinie,
· zdobyć umiejętności pracy w procedurze „Niebieskiej Karty”,
· zdobyć umiejętności budowania narzędzi do monitorowania rodzin dotkniętych problemem przemocy i rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.

Więcej...

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ DLA PAR

Ogłaszamy nabór na III edycję, która rozpocznie się w marcu 2016

SPPdP to program systematycznego szkolenia dla osób zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej dla par lub zainteresowanych tym tematem. Szkolenie obejmuje 8 sesji, (seminaria, warsztaty, wykłady), w sumie 192 godziny szkolenia.
Celem Studium jest profesjonalne przygotowanie do pracy z parami - rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy z parami, praca własna dotycząca doświadczeń z byciem w związku (własne zasoby i ograniczenia), metody i techniki pracy, poznanie kluczowych obszarów związanych z pracą z parami.

Szkolenie obejmuje m.inn.:
· Poznawanie uniwersalnej metodyki pomocy dla par
· Ważne tematy i procedury – rozwijanie i umacnianie zasobów
· Ważne tematy i procedury – rozwiązywanie specyficznych problemów (Rozczarowanie związkiem - Gniewny związek - Zazdrość - Zdrada - Konflikty rodzicielstwa - Rozstanie i rozwód).

Dla osób, które ukończyły roczne Studium istnieje możliwość szkolenia zawansowanego (II stopień) obejmującego superwizję pracy własnej, połączonego z certyfikacją i uzyskaniem rekomendacji IPZ PTP.

Więcej...

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116123

Zapraszamy do współpracy z Kryzysowym Telefonem 116123, czyli Poradnią Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.116123.edu.pl).

Więcej na stronie Poradni

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

801886880

 

Więcej...
Czasopismo Niebieska Linia

nl okladka5 88 2013

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone przemocy interpersonalnej

Bieżący numer już w sprzedaży

Więcej...

logo-z-napisem-białe

ml>