Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Moduł II Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na XII edycję Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków Moduł II.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w obszarze uzależnień od narkotyków, przygotowuje do uzyskania certyfikatu specjalisty/instruktora terapii uzależnień.

Warunki przyjęcia:

  • minimum średnie wykształcenie dla instruktorów terapii uzależnień,
  • wykształcenie  wyższe magisterskie dla specjalisty terapii uzależnień,
  • minimum dwa lata pracy z osobami uzależnionymi,
  • dla osób uzależnionych: minimum 5 lat abstynencji i ukończony program własnej terapii.

Szkolenie dla Specjalistów i Instruktorów Terapii Uzależnień obejmuje:

  • 10 sesji warsztatowo-wykładowych raz w miesiącu (od czwartku do niedzieli) - 370 godzin,
  • staż kliniczny, 2 tygodnie w stacjonarnych lub ambulatoryjnych placówkach rehabilitacji dla dorosłych lub dzieci i młodzieży (minimum 80 godz.),
  • superwizje kliniczne (70 godz.).

Została wprowadzona sesja poświęcona uzależnieniom behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem patologicznego hazardu w oparciu o metodę prof. Roberta Ladouceur z Kanady. Rozszerzone są również zajęcia dotyczące pracy z grupą i dialogu motywującego.

Terminy XII edycji szkolenia

20-23.08.2015 trening interpersonalny
17-20.09.2015 trening intrapsychiczny
15-18.10.2016
27-29.11.2015
21-24.01.2016
18-21.02.2015
3-6.03.2016
7-10.04.2016
19-22.05.2016
9-12.06.2016
Terminy pozostałych sześciu sesji zostaną podane w trakcie szkolenia.

Koszt sesji warsztatowo-wykładowych (płatne w 7 ratach):

Pierwsza rata 1000,00 wpłacona przed pierwszą sesją jako potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu.
dla Specjalisty Terapii uzależnień: 5700 zł
dla Instruktora Terapii Uzależnień: 5500 zł.

Koszt stażu (460,00) i superwizji (1400,00): Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do stażu/superwizji z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach konkursu ogłaszanego przez KBPN. Osoby, które nie otrzymają dofinansowania zobowiązane są do pokrycia stażu i superwizji z własnych środków.

Zajęcia odbędą się w Ośrodku Fundacji ETOH w Warszawie ul. Mszczonowska 6, nr tel 22 836 80 80, 22 439 03 10, 22 439 91 38.

Osoby, które ukończyły trening interpersonalny i intrapsychiczny w ramach SPP lub PRO mogą rozpocząć szkolenie od 3 sesji, co oznacza równocześnie zmniejszenie kosztów szkolenia.

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy.

logo-z-napisem-białe

ml>