Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się terapią i leczeniem osób uzależnionych od narkotyków:

Moduł I – jest obowiązkowy dla osób, które nie posiadają 2-letniego stażu pracy w terapii uzależnień;

Moduł II – przeznaczony jest dla osób zajmujących się już terapią osób uzależnionych od narkotyków.

Studium przygotowuje do uzyskania certyfikatu specjalisty/instruktora terapii uzależnień. Zaczyna  się sesjami treningu interpersonalnego i  treningu intrapsychicznego. Kolejne zajęcia w blokach tematycznych:

  • Wiedza ogólna: Założenia polskiej polityki społecznej wobec zjawiska narkomanii. Problematyka narkotyków i narkomanii w ustawodawstwie polskim. Przegląd teorii uzależnień. Uwarunkowania sięgania po narkotyki.
  • Medyczne aspekty uzależnienia: Rodzaje środków psychoaktywnych i ich wpływ na funkcjonowanie psychiczne, społeczne i zdrowie fizyczne człowieka. Zaburzenia psychiczne związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Przyjmowanie narkotyków a choroby psychiczne. Problemy zdrowotne osób uzależnionych od narkotyków (HIV/AIDS, WZW, gruźlica i inne).
  • Aspekt psychologiczny uzależnienia: Psychologiczne mechanizmy uzależnienia. Podstawy pomocy psychologicznej. Procedury i techniki w pracy terapeutycznej. Warsztat pracy psychologicznej w kontakcie indywidualnym z pacjentem.
  • Diagnoza w terapii uzależnienia i osobistym programie zdrowienia: Diagnoza problemowa. Indywidualne plany terapii. Warsztat umiejętności ważnych w intensywnym programie terapii uzależnień.
  • Podstawy pracy z osobami uzależnionymi w systemie leczenia ambulatoryjnego: warsztat pracy ambulatoryjnej z pacjentem, praca z grupami specyficznymi, praca z pacjentem w nawrocie.
  • Rozwój zawodowy w pracy terapeutycznej: Sztuka budowania i kierowania zespołem terapeutycznym. Aspekty etyczne pracy terapeutycznej. Ewaluacja programu terapeutycznego.

Oddziaływania grupowe w terapii uzależnień: Warsztat psychologicznej pracy z grupą; Warsztat pracy metodą społeczności terapeutycznej; Model Minnesota; Rola grup samopomocowych; Rodzina wobec uzależnienia; Sposoby pracy z pacjentem nieletnim. 

Studium kieruje Elżbieta Rachowska.