Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia to szkoleniowy program przeznaczony dla profesjonalistów pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu. Jest poświęcony szkoleniu w zakresie wiedzy klinicznej oraz technologii oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 • teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień,
 • diagnoza uzależnienia i współuzależnienia,
 • koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • integracyjna psychoterapia uzależnienia,
 • indywidualne programy terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • strategie psychoterapeutyczne w terapii uzależnień,
 • procedury edukacyjne stosowane w terapii alkoholików i członków ich rodzin,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • metody zapobiegania nawrotom,
 • problemy i psychoterapia osób współuzależnionych,
 • problematyka przemocy w rodzinie,
 • specyfika problemów i psychoterapii DDA,
 • strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi (lęk, stany depresyjne, złość i agresywne zachowania, poczucie krzywdy, winy i wstydu, żal po stracie, stres),
 • trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,
 • wybrane elementy psychologii osobowości i psychopatologii,
 • biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji,
 • uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard i inne).

Szkolenie zaczyna się od treningu interpersonalnego i intrapersonalnego.

Szkolenie praktycznych umiejętności obejmuje:

 • prowadzenie indywidualnego kontaktu psychoterapeutycznego,
 • diagnozę problemową oraz diagnozę uzależnienia i współuzależnienia,
 • opracowywanie i prowadzenie oddziaływań edukacyjnych dla uzależnionych i współuzależnionych,
 • prowadzenie terapii grupowej i posługiwanie się wybranymi procedurami terapeutycznymi,
 • tworzenie strategii psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • tworzenie i pomaganie w realizacji osobistych planów terapii,
 • prowadzenie treningów zapobiegania nawrotom, TAZA, zachowań konstruktywnych i innych mających zastosowanie w terapii uzależnień,
 • udzielanie pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy domowej,
 • prowadzenie sesji rodzinnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 • analizowanie i opisywanie własnej pracy terapeutycznej,
 • diagnozowanie i prowadzenie rozmów terapeutycznych z DDA, osobami z podwójną diagnozą, z uzależnieniami krzyżowymi i innymi niespecyficznymi dla uzależnienia od alkoholu problemami.

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przygotowuje do ubiegania się o certyfikaty Instruktora terapii uzależnień oraz Specjalisty psychoterapii uzależnień. Program obejmuje łącznie 650 godzin zajęć.

Zespołem Studium kieruje  Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. W skład zespołu wchodzą:

Dorota Reguła - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Jacek Skrobot - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Dariusz Malicki - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Anna Szczepańska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Iwona Kołodziejczyk - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Mirosława Kisiel- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Iwona Bodziony - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,
Dorota Dyluś-Beśka - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Jerzy Mellibruda

Terminy zajęć (VI edycja - 2014/2015)

I sesja  25-29 marca 2014
II sesja  23 – 27 kwietnia 2014
III sesja  20 – 24 maja 2014
IV sesja  19 – 23 sierpnia 2014
V sesja  23 – 27 września 2014
VI sesja  21 – 25 października 2014
VII sesja  18 – 22 listopada 2014

 

 

II rok szkolenia

VIII sesja  20 – 24 styczeń 2015
IX sesja  24 – 28 luty 2015
X sesja  24 – 28 marzec 2015
XI sesja  21 – 25 kwiecień 2015
XII sesja  19 – 23 maj 2015
XIII sesja  15 – 19 czerwiec 2015

 

Koszt szkolenia od I do XIII sesji wynosi 7150 zł (są to koszty dydaktyczne).

Absolwentów dotychczasowych szkoleń I stopnia, przyjmujemy od 5 sesji I roku

Koszt szkolenia od V do XIII sesji wynosi 4950 zł  (są to koszty dydaktyczne).

Do pobrania: formularz zgłoszenia