Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego

Szkolenie obejmuje 130 godzin zajęć warsztatowych i seminaryjnych, realizowanych w trakcie 5 spotkań. Jest ukierunkowane praktycznie - tworzy okazje do ćwiczenia różnych form pracy z grupą, do rozwijania specyficznych umiejętności, do diagnozowania sytuacji i procesów grupowych.

W szczególności przedmiotem szkolenia będą interwencje i techniki pracy grupowej związane z:

 • Zastosowaniem eksploracji, dramatyzacji i psychodramy
 • Trenowaniem umiejętności interpersonalnych
 • Prowadzeniem rozmowy grupowej na ważne tematy osobiste
 • Inicjowaniem i organizowaniem pracy w małych zespołach
 • Eksplorowaniem osobistych doświadczeń i refleksji uczestników
 • Prowadzeniem pracy indywidualnej na tle grupy
 • Rozpoznawaniem i analizowaniem relacji w grupie

Uczestnicy szkolenia uzyskają również wiedzę dotyczącą:

 • Psychoterapeutycznego i psychoedukacyjnego zastosowania pracy grupowej z różnymi problemami osobistymi
 • Dynamiki grupy, ról i zachowania uczestników oraz faz rozwoju procesu grupowego i systemu komunikowania w grupach

Każdy uczestnik otrzyma skrypt zawierający wiedzę dotyczącą pracy z grupami oraz będzie miał kilka okazji do samodzielnego prowadzenia tematycznych zajęć warsztatowych i uzyskiwania informacji zwrotnych . Na zakończenie uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Opieka merytoryczna - prof.n. dr hab. Jerzy Mellibruda.

Początek szkolenia - wrzesień 2016.

Cena zajęć szkoleniowych dla uczestnika = 2600 zl.

Terminy zajęć SPGiTP
I sesja - 29.IX-1.X.2016, II sesja - 3-5.XI.2016, III sesja - 8-10.XII.2016, IV sesja - 12-14.I.2017, V sesja - 23–25.II.2017

ZADANIA

Zadania - Rozwijanie umiejętności pracy z grupami oraz uczenie się stosowania konkretnych interwencji

 1. Eksploracja minionych doświadczeń grupowych uczestników
 2. Prowadzenie dyskusji grupowej na ważne tematy
 3. Inicjowanie i organizowanie pracy w małych zespołach
 4. Eksploracja osobistych doświadczeń i refleksji uczestników
 5. Rozpoznawania i eksplorowanie relacji w grupie
 6. Prowadzenie pracy indywidualnej na tle grupy

Warunki i sytuacje tworzące uczestnikom okazję do uczenia się

 1. Doświadczenia w trakcie treningu osobistego
 2. Obserwacja funkcjonowania trenera
 3. Doświadczenia w roli osoby prowadzącej różne zajęcia grupowe w trakcie warsztatów
 4. Obserwacja innych uczestników prowadzących kolejno zajęcia
 5. Przyjmowanie informacji w trakcie seminariów
 6. Korzystanie z kwestionariuszy i skal obserwacyjnych
 7. Doświadczenia w trakcie uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez innych uczestników

PROGRAM KOLEJNYCH SESJI

Sesja I.

 • Wprowadzenie; Prezentacja uczestników i programu szkolenia
 • Warsztaty; Eksploracja minionych doświadczeń grupowych uczestników
 • Seminarium; pokaz i analiza filmu PRACA Z GRUPĄ CHŁOPCÓW
 • Seminarium Czynniki inicjujące i utrwalające zmiany osobiste w grupach
 • Warsztaty; Prowadzenie dyskusji grupowej na ważne tematy osobiste
 • Seminarium; Formy interwencji osoby prowadzącej grupę
 • Seminarium; Pokaz i analiza filmu PRACA Z GRUPĄ KOBIET

Sesja II.

 • Seminarium; Interpersonalne uczenie się w grupach
 • Warsztaty Inicjowanie pracy w trójkach - empatyczna eksploracja tematów osobistych
 • Seminarium; System komunikowania w grupach i korzystanie z informacji zwrotnych
 • Warsztaty Inicjowanie pracy w trójkach - empatyczna eksploracja tematów osobistych
 • Warsztaty Inicjowanie i organizowanie pracy w małych zespołach - tematy osobiste
 • Seminarium. Fazy rozwoju procesu grupowego
 • Warsztaty; Rozpoznawanie i eksplorowanie relacji w grupie

Sesja III.

 • Seminarium; Doświadczenia osobiste i negatywne schematy tworzące problemy
  Warsztaty; - Eksploracja osobistych doświadczeń i refleksji uczestników - STRASZENIE SIĘ, PRZYGNEBIANIE, GNIEWANIE SIĘ, USPOKAJANIE SIĘ, POCIESZANIE SIĘ, BEZSILNOŚĆ, STRATY, KONFLIKTY, ZAZDROŚĆ, ZADOWOLENIE Z SIEBIE,... Uczestnicy prowadzą praca indywidualną z kolejnymi osobami na tle grupy i korzystają z superwizji trenera
 • Seminarium; Pokaz filmu - Irvin Yalom pracuje z grupą ambulatoryjną

Sesja IV.

 • Warsztaty; - Eksploracja osobistych doświadczeń i refleksji uczestników - STRASZENIE SIĘ, PRZYGNEBIANIE, GNIEWANIE SIĘ, USPOKAJANIE SIĘ, POCIESZANIE SIĘ, BEZSILNOŚĆ, STRATY, KONFLIKTY, ZAZDROŚĆ,... Uczestnicy prowadzą praca indywidualną z kolejnymi osobami na tle grupy i korzystają z superwizji trenera

Sesja VII.

 • Seminarium; Zastosowanie grup w pracy z osobami doświadczającymi kryzysów osobistych
 • Warsztat; Rozpoznawanie osobistych kryzysów uczestników i sposobów radzenia sobie
 • Seminarium; Zastosowanie grup w pracy z osobami negatywnie nastawionymi wobec siebie
 • Warsztat; Rozpoznawanie i określani negatywnych nastawień wobec siebie oraz ich wpływu na życie osobiste i relacje z innymi ludźmi
 • Seminarium; zastosowanie grup w pracy z osobami z nałogowymi zachowaniami
 • Warsztat; Rozpoznawanie osobistych przykładów nałogowych zachowań i trudności w samokontroli
 • Seminarium końcowe - Przegląd doświadczeń szkoleniowych, planowanie dalszej pracy


Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza i wysłanie go na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

logo-z-napisem-białe