Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Moduł II Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków

Instytut Psychologii Zdrowia PTP zaprasza na XIV edycję Specjalistycznego Szkolenia w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków Moduł II. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w obszarze uzależnień od narkotyków, przygotowuje do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień.

Warunki przyjęcia:

 • od dnia 21.08.2018 do szkolenia na specjalistów psychoterapii uzależnień mogą być rekrutowane jedynie osoby, ”które posiadają tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, lub osoby, które uzyskały tytuł magistra uzyskany po studiach w zakresie: praca socjalna, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia, resocjalizacja, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, teologia lub filozofia”; osoby nieposiadające wykształcenia uzyskanego na wymienionych kierunkach mogą być rekrutowane do szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień,
 • minimum dwa lata pracy z osobami uzależnionymi.

Szkolenie dla Specjalistów Terapii Uzależnień obejmuje:

 • 12 sesji warsztatowo-wykładowych raz w miesiącu (od czwartku do niedzieli lub od piątku do niedzieli) - 350 godzin,
 • staż kliniczny, 2 tygodnie w stacjonarnych lub ambulatoryjnych placówkach rehabilitacji dla dorosłych lub dzieci i młodzieży (minimum 80 godz.),
 • superwizje kliniczne (70 godz.).

Została wprowadzona sesja poświęcona uzależnieniom behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem patologicznego hazardu w oparciu o metodę prof. Roberta Ladouceur z Kanady. Rozszerzone są również zajęcia dotyczące pracy z grupą i dialogu motywującego, wprowadzono zajęcia o charakterze superwizyjnym umiejętności terapeutycznych.

II Moduł szkolenia rozpocznie się w marcu 2019.

Terminy sesji dla Modułu II:

 1. 21-24.03.2019 trening interpersonalny
 2. 4-7.04.2019 trening intrapsychiczny
 3. 17-19.05.2019
 4. 30.08-1.09.2019
 5. 20-22.09.2019
 6. 25-27.10.2019
 7. 22-24.11.2019
 8. 6-8.12.2019
 9. 24-26.01.2020
 10. 21-23.02.2020
 11. 13-15.03.2020
 12. 17-19.04.2020

Koszt sesji warsztatowo-wykładowych (płatne w 10 ratach): Pierwsza rata 580,00 wpłacona przed pierwszą sesją jako potwierdzenie swojego udziału w szkoleniu.
Koszt szkolenia dla Specjalisty Terapii Uzależnień: 5800,00 zł.

Koszt stażu (460,00) i superwizji (1400,00): Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do stażu/superwizji z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w ramach konkursu ogłaszanego przez KBPN. Osoby, które nie otrzymają dofinansowania zobowiązane są do pokrycia stażu i superwizji z własnych środków.

Zajęcia odbędą się w Ośrodku Fundacji ETOH w Warszawie ul. Mszczonowska 6, nr tel. 22 836 80 80, 22 439 03 10, 22 439 913.

Pytania organizacyjne - Magdalena Tesarska (sekretariat IPZ 22 863-87-38).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Do pobrania: formularz zgłoszeniowy.

logo-z-napisem-białe