Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zazdrość – mechanizm adaptacyjny czy choroba. Rozpoznawanie zakresów problemowych, stylów zazdrości, terapia par

Zazdrość obok niewierności jest główną przyczyną, dla której pary zgłaszają się na terapię. Główną przyczyną stosowania przemocy w związku jest zazdrość. Omówiona zostanie koncepcja ewolucyjna zazdrości jako mechanizmu adaptacyjnego; następnie rozpatrzona zostanie pod kątem terapeutycznym - jako rezultat deprywacji wczesnodziecięcych potrzeb w relacji. Przedstawione zostaną style zazdrości. Kolejne ćwiczenia służyć będą pogłębianiu wiedzy na temat pracy z parą, w oparciu o 5 KROKÓW pracy z zazdrością; rozwijanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Omówione zostaną:

 • strategie seksualne kobiet i mężczyzn warunkujące odmienne style;
  reagowania w odpowiedzi na możliwą zdradę czy porzucenie;
 • spirala koewolucyjna - jako narzędzie do zrozumienia zazdrości;
 • problemy z zazdrością w związkach zrównoważonych i niezrównoważonych;
 • zazdrość jako główna przyczyna przemocy fizycznej w rodzinie;

Ważnym elementem modułu będzie przybliżenie zazdrości jako konsekwencji powielania negatywnych stylów relacji:

 • problemy w zakresie wyodrębniania autonomii;
 • wpływ wczesnodziecięcych stylów przywiązania, MISJE;
 • STYLE ZAZDROŚCI jako efekt oddziaływania specyficznych, destrukcyjnych schematów osobistych;

Rozwijanie praktycznych umiejętności w zakresie:

 • pracy z parą na etapie ustalania celów terapii i zawierania kontraktu(rozpoznawanie jak manifestuje się zazdrość, sytuacje wyzwalające, zachowania kontrolujące, historie ew. romansów, itp.)
 • pracy z parą nad zazdrością, gdy zdrada miała miejsce - procedury;
 • pracy terapeuty nad stworzeniem warunków, by zazdrość stała się wspólnym, zagrażającym dla związku elementem, krzywdzącym obie strony; praca na emocjach; wspieranie w kierunku wyszukiwania zasobów;

 

Dorota Brewinska

DOROTA BREWIŃSKA – psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia na wydziale Społecznej Psychologii Klinicznej, a następnie 4 letnie studia podyplomowe uzyskując dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Integracyjnego, jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Pracuje w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”, który oferuje pomoc terapeutyczną indywidualną, grupową oraz terapię par. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju, lękowe i osobowościowe; ważne miejsce w jej pracy zajmuje tematyka Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób z rodzin dysfunkcyjnych. Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją Certyfikowanych Superwizorów PTP. Prowadzi seminaria warsztatowe na organizowanych przez IPZ Konferencjach Psychoterapeutycznych.

logo-z-napisem-białe