Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  dostarcza wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy interwencyjnej, psychologicznej i terapeutycznej osobom uwikłanym w przemoc – ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy w rodzinie. Przedmiotem szkolenia są m.in. :

 • kryteria ułatwiających diagnozowanie,
 • zjawiska przemocy w ujęciu różnych perspektyw,
 • mechanizmy psychologicznego funkcjonowania osób uwikłanych w przemoc,
 • relacje pomiędzy sprawcą i ofiarą,
 • sposoby  postępowania interwencyjnego, pomocy w kryzysie oraz pomocy psychologicznej i terapeutycznej ofiarom (dorosłym i dzieciom), świadkom oraz sprawcom, ze szczególnym uwzględnieniem „niebieskich procedur”,
 • budowanie lokalnych koalicji służb i osób na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W trakcie zajęć uczestnicy mają również możliwość rozwijania umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia rozmowy, zarówno w kontakcie osobistym jak i telefonicznym z osobami doznającymi przemocy - dorosłymi i dziećmi,
 • diagnozowania konkretnych sytuacji oraz opracowywania planów pomocnych działań interdyscyplinarnych,
 • konstruktywnego prowadzenia rozmowy z osobami stosującymi przemoc,
 • współdziałania z przedstawicielami różnych służb,
 • realizacji działań wzbogacających lokalne oferty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kierownikiem Studium jest dr Sylwia Kluczyńska

logo-z-napisem-białe