Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia to szkoleniowy program przeznaczony dla profesjonalistów pracujących w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu. Jest poświęcony szkoleniu w zakresie wiedzy klinicznej oraz technologii oddziaływań stosowanych w procesie terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. Szkolenie obejmuje następujące tematy:

 • teoretyczne modele uzależnienia i terapii uzależnień,
 • diagnoza uzależnienia i współuzależnienia,
 • koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia,
 • integracyjna psychoterapia uzależnienia,
 • indywidualne programy terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • strategie psychoterapeutyczne w terapii uzależnień,
 • procedury edukacyjne, stosowane w terapii alkoholików i członków ich rodzin,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
 • metody zapobiegania nawrotom,
 • problemy i psychoterapia osób współuzależnionych,
 • problematyka przemocy w rodzinie,
 • specyfika problemów i psychoterapii DDA,
 • strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi (lęk, stany depresyjne, złość i agresywne zachowania, poczucie krzywdy, winy i wstydu, żal po stracie, stres),
 • trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne,
 • wybrane elementy psychologii osobowości i psychopatologii,
 • biologiczne i farmakologiczne aspekty uzależnienia i detoksykacji,
 • uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard i inne).

Szkolenie zaczyna się od treningu interpersonalnego i intrapersonalnego.

Szkolenie praktycznych umiejętności obejmuje:

 • prowadzenie indywidualnego kontaktu psychoterapeutycznego,
 • diagnozę problemową oraz diagnozę uzależnienia i współuzależnienia,
 • opracowywanie i prowadzenie oddziaływań edukacyjnych dla uzależnionych i współuzależnionych,
 • prowadzenie terapii grupowej i posługiwanie się wybranymi procedurami terapeutycznymi,
 • tworzenie strategii psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • tworzenie i pomaganie w realizacji osobistych planów terapii,
 • prowadzenie treningów zapobiegania nawrotom, TAZA, zachowań konstruktywnych i innych mających zastosowanie w terapii uzależnień,
 • udzielanie pomocy terapeutycznej ofiarom przemocy domowej,
 • prowadzenie sesji rodzinnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 • analizowanie i opisywanie własnej pracy terapeutycznej,
 • diagnozowanie i prowadzenie rozmów terapeutycznych z DDA, osobami z podwójną diagnozą, z uzależnieniami krzyżowymi i innymi niespecyficznymi dla uzależnienia od alkoholu problemami

STUW posiada akredytację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i  przygotowuje do ubiegania się o certyfikaty Instruktora terapii uzależnień oraz Specjalisty psychoterapii uzależnień. Program obejmuje łącznie 650 godzin zajęć.

Zespołem Studium kieruje  Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. W skład stałego zespołu wchodzą:

Dorota Reguła - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

Jacek Skrobot - superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

Dariusz Malicki - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

Anna Szczepańska - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

Iwona Kołodziejczyk - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

Mirosława Kisiel- certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień,

dr Wanda Trabert - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, trener PTP

i  Anna Czerniejewska  trener PTP.

logo-z-napisem-białe