Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ
I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Ogłaszamy nabór do nowej edycji na rok 2018/2020

STUW jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji w zakresie wiedzy klinicznej oraz praktycznych umiejętności i metod oddziaływań psychoterapeutycznych stosowanych w terapii osób uzależnionych i współuzależnionych. W ramach STUW realizujemy program wymagany przez PARPA dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień.

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia pracami legislacyjnymi nad zmianami w systemie szkoleń terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i współuzależnionymi ważne jest by uczestnicy szkolenia, którzy chcą mieć zapewniony status osoby będącej w procesie certyfikacji PARPA w 2019 roku, rozpoczęły naukę jeszcze w 2018 r.

Całe szkolenie zawiera 15 sesji. Koszt szkolenia od I do XV sesji wynosi 7160 zł.
Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii, przyjmujemy od 5 sesji.

Zespołem Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

Podstawowe tematy w szkoleniu:
• diagnoza uzależnienia i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień, • integracyjna psychoterapia uzależnienia oraz inne podejścia w terapii uzależnień, • dialog motywujący i inne metody w terapii uzależnień, metody zapobiegania nawrotom, • problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie, • specyfika problemów i psychoterapii DDA, • strategie i procedury pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi, • trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne, • uzależnienie od narkotyków, leków, nikotyny, pacjenci z podwójną diagnozą, • zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard, uzależnienie od komputera i inne).

Szkolenie odbywa się w Fundacji ETOH w Warszawie ul. Mszczonowska 6, gdzie jest także możliwość zakwaterowania i wyżywienia w czasie całego szkolenia: www.etoh.edu.pl. W czasie sesji treningowych zakwaterowanie w Fundacji jest wymagane.

Więcej informacji, terminy sesji i formularz zgłoszenia dla kandydatów na stronie szkolenia. Tel. 22 86 39 097.

Więcej...

STUDIUM TERAPII
UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW
Uruchamiamy nabór na 2019 rok na II Moduł szkolenia

Krajowe Biuro potwierdza, że w związku z planowanymi zmianami w systemie certyfikacji, które wejdą w życie na mocy obecnie procedowanych rozporządzeń wszystkie przyznane do tej pory i niewykorzystane rekomendacje na prowadzenie szkolenia stracą ważność po 31 grudnia 2018 roku.

Podmioty, które są w tym momencie w trakcie rekrutacji do kolejnej edycji szkolenia, aby móc uruchomić szkolenie muszą mieć do końca grudnia przynajmniej zamkniętą listę osób deklarujących udział w szkoleniu.
Tylko wówczas pierwszy zjazd może się odbyć już na początku roku 2019.

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane udziałem w II Module prosimy o przesyłanie formularzy zgłoszeniowych do DNIA 27 GRUDNIA 2018.

Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków jest przeznaczone dla osób chcących zajmować się terapią i leczeniem osób uzależnionych od narkotyków. Szkolenie jest realizowane od 2003 roku i akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Przygotowuje kandydatów do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień. Ponad 700 osób ukończyło to szkolenie.

Szkolenie składa się z Modułu IModułu II. Przez lata doświadczeń rozwija swoje formy szkolenia w oparciu o profesjonalny zespół certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i terapii uzależnień.

Moduł I – jest obowiązkowy dla osób, które nie posiadają 2-letniego stażu pracy w terapii uzależnień. Program szkolenia zawiera 130 godzin zajęć i 120 godzin stażu. Szkolenie prowadzone jest w czasie 4 sesji.

Moduł II – przeznaczony jest dla osób pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków w placówkach zajmujących się terapią. Ta część szkolenia składa się z 12 sesji. Program szkolenia zawiera się w sesjach trzech-czterodniowych (w tym weekend) raz w miesiącu (350 godzin zajęć) oraz 80 godzin stażu i 70 godzin superwizji.

Zajęcia prowadzi doświadczony zespół specjalistów psychoterapii uzależnień i superwizorów: Elżbieta Rachowska, dr n.med. Karina Steinbarth-Chmielewska, dr Tomasz Głowik, Anna Borucka, Jagoda Fudała, dr Ireneusz Kaczmarczyk, Sylwia Nowakowska, dr Agnieszka Pisarska, Katarzyna Puławska-Popielarz, Leszek Sagadyn, Maria Tatarska, Jan Tułaza i inni.
Studium kieruje Elżbieta Rachowska.

Więcej...

Polecamy nową książkę Wydawnictwa IPZ!


uwaga na ksiezniczki

UWAGA NA KSIĘŻNICZKI

Uwaga na księżniczki Beaty Chmielewskiej to zbiór 43 opowieści o poszukiwaniu rozwiązania dla sytuacji i problemów, jakie mogą dotyczyć każdego z nas. Każde spotkanie jest osobną, wyjątkową historią, czasami historią z puentą. Większość opisywanych problemów ma charakter uniwersalny i z tego względu mogą być inspiracją i pomocą dla innych osób, które poszukują rozwiązania. To główny powód, dla którego powstała ta książka. Autorka opowiada w niej, jak wykorzystać symbol i przestrzeń w procesie pomagania i w jakich sytuacjach warto to robić. Z przestrzenią jest tak jak z oddychaniem – zawsze nam towarzyszy, ale zdajemy sobie sprawę z jej istnienia dopiero wtedy, gdy nastąpi jakaś zmiana lub w istotny sposób zostanie zaburzona równowaga…

Więcej…

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116123

Zapraszamy do współpracy z Kryzysowym Telefonem 116123, czyli Poradnią Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.116123.edu.pl).

Więcej na stronie Poradni

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

801886880

 

Więcej...

Są jeszcze wolne miejsca na
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
od 9 października (kurs podstawowy) – 120 godzin dydaktycznych (3 sesje po 4 dni w miesiącu)
– OD NAJBLIŻSZEJ EDYCJI PO ZMIANACH PROGRAMOWYCH!

Szczegółowe informacje oraz ankieta kwalifikacyjna dostępne są na stronie Niebieskiej Linii.

Pogotowie Niebieska Linia
Czasopismo Niebieska Linia

nl okladka5 88 2013

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone przemocy interpersonalnej

Bieżący numer już w sprzedaży

Więcej...

logo-z-napisem-białe